... ...

Audika finns från Uppsala i norr till Trelleborg i Söder. Du kanske tidigare har varit i kontakt med hörselklinikerna Avesina, Audionomerna eller Hörsam. Hösten 2016 blev vi Audika (länk), en av Sveriges ledande kedjor för privat hörselvård på uppdrag av de landsting/regioner där vi verkar. Klicka här för att hitta din närmaste hörselklinik.

Adsupply Media Sweden AB

Kristinehovsgatan 16

117 29 Stockholm

 

E-post: info@senior.se 

Tel. 073 362 50 85