... ...
top of page

En hörselnedsättning är en funktionsnedsättning som även påverkar de anhöriga. Familjen och nära vänner brukar vara de som märker det först. Den person som hör dåligt kan upplevas som frånvarande och isolerad.

 

En person som har en hörselnedsättning är i de flesta fall hjälpt av en eller två hörapparater. Två hörapparater upplevs ofta ge en bättre användarnöjdhet, exempelvis av taluppfattning i bullrig miljö.

 

På Audika utgår vi alltid från dina behov och din livssituation när vi provar ut hörapparater. Audionomen (hörselexperten) är rådgivande under hela processen och det är alltid du som individ som bestämmer vad du önskar.

bottom of page