... ...
top of page

LÅG HYRESHÖJNING FÖR BOENDE INOM EBO

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget EBO. Från och med den 1 januari 2017 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,48 procent, vilket är en låg höjning.

Höjningen kommer att variera mellan olika lägenheter beroende på faktorer som läge och standard. Detta innebär att det finns hyresgäster som kommer få både mer och mindre höjning än genomsnittet.

 

– Vi på Hyresgästföreningen vill att det goda ekonomiska läget även ska komma hyresgästerna till dels, säger Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Ebo förvaltar mer än 2 500 bostäder i Eslövs kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna åt.

 

– Vi på hyresgästföreningen tar ansvar och strävar efter rättvisa.Vår förhoppning är att även andra fastighetsägare i Eslöv tar sitt ansvar och låter det gynnsamma läget även spegla en rättvis höjning, säger Björn Agertoft.

bottom of page