... ...
top of page

FLER FRISKA

LEVNADSÅR

Den estniska kurbehandlingstraditionen sägs ha startat år 1824 när hälsolera började användas för medicinska syften. Pärnus första kuranstalt öppnades 1840.  

Kurbehandlingar utgör en del av rehabiliteringsvården med fokus på helhetsbehandling av olika hälsoproblem. En rehabiliteringsplan, som upprättas individuellt, består av olika hälsobehandlingar som tillsammans ger bättre resultat än var för sig, utan att tala om jämförelse med passiv medicinering med läkemedel. Behandlingskurer hjälper dig att bli frisk på kortare tid och lindra besvär från kroniska sjukdomar. Även miljöombyte, omväxling till sin vanliga bo- och arbetsmiljö, avkoppling samt närhet till naturen bidrar med en positiv effekt. Samtliga metoder som används i kurbehandlingar har vetenskapligt bevisad effekt och alla behandlingar utförs under hälsovårdspersonalens noggranna tillsyn.

 

Kurbehandlingar rekommenderas för motverkande av besvär i anslutning till kroppens naturliga åldrande samt som rehabiliteringsvård med olika kroniska sjukdomar eller efter skador såsom:

sjukdomar och skador i det perifera nervsystemet, luftvägssjukdomar, hudsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomstillstånd med funktionsstörningar i rörelseorganen.

Syftet med vistelse på hälsospa är att förebygga sjukdomar, förlänga remissionsfasen för kroniska sjukdomar, bevara/förbättra arbetsförmågan och förmågan att delta i olika aktiviteter, undvika vårdberoende och minska kostnader för sociala åtgärder.

Tervis hälsospa hotell i Pärnu innehar estniska hälsovårdsmyndighetens licens för tillhandahållande av specialsjukvård utanför sjukhus och erbjuder ett brett urval av kurbehandlingar och rehabiliteringstjänster inom sina specialområden.

Tervis hälsospahotellets historia stäcker sig hela 47 år tillbaka i tiden. Idag är Tervis Estlands största och mest professionella hälsospa. Vi har det bredaste utbudet av hälsotjänster och -undersökningar.

 

Tervis hälsospa hotell – den mest kända estniska spaanläggningen i Norden

Tervis hälsospahotellets historia stäcker sig hela 47 år tillbaka i tiden. Idag är Tervis Estlands största och mest professionella hälsospa. Vi har det bredaste utbudet av hälsotjänster och -undersökningar.

  • Vi har det största teamet med professionella läkare som hjälper att upprätta en individuell kurbehandlingsplan. Alla våra läkare pratar svenska.

  • Vi har det största utbudet av hälsotjänster.

  • Vi kan erbjuda ett mycket varierande utbud av hälsoundersökningar. Tack vare vårt nära samarbete med sjukhuset i Pärnu kan vi ge dig en snabbare tillgång till vissa undersökningar än hemma.

  • Sedan slutet av 2017 kan vi lova att 90% av Tervis hälsospahotellets lokaler är renoverade inom de fem senaste åren.

  • Kunderna beskriver vårt hotell som ”tryggt och förtroligt” .

 

      Hjärtligt välkommen!
 

Boka din resa på: Tervis hälsospahotell, Seedri 6, 80010 Pärnu, Estland
Försäljningsavdelning: Tel +372 447 9200, sales@spatervis.ee, www.spatervis.ee/sv

 

Våra spapaket kan köpas i Sverige hos:
KJELLS BUSS www.kjellsbuss.se
POLAR RESOR www.polarresor.com
VS & PERSSONSRESOR  www.perssonsresor.se/spa
BARBROS BUSS www.barbrosbuss.se
BYBERG & NORDIN BUSSTRAFIK AB www.bybergnordin.se
DIKANÄS BUSS & TAXI AB www.dikanasbuss.se
KARLSSONS BUSS GOTLAND AB www.karlssonbuss.nu 
KJ-BUSS AB www.kjbuss.se 
PETERS BUSS AB www.petersbuss.se 
RESE-KONSULTERNA AB www.resekonsulterna.se 
TAPANIS BUSS www.tapanis.se 
TOP TOURING www.top-touring.com
VEGA RESOR AB www.vegaresor.se

bottom of page