... ...
top of page
Ellen Thesleff

ELLEN THESLEFF

LYSANDE MÅLARE OCH TIDIG MODERNIST

Den finländska konstnären Ellen Thesleff (1869-1954) var utbildad i realismen, passerade symbolismen och blev en djärv nytolkare av färgernas och den fria formens möjligheter i det tidiga nittonhundratalet. Hon tog med sig det italienska ljusets färgspråk till de djupa skogarnas och sjöarnas finska barndomsland. En sällsamt dynamisk kombination!

Ellen Thesleff föddes i Helsingfors. Hon var äldsta dotter av fem syskon. 1872 flyttade familjen norrut, till Kuopio. Fadern var civilingenjör. Han var en god amatörtecknare och uppmuntrare av Ellens konstnärliga talang. Familjen var mycket sammansvetsad. De var musikaliska, spelade flera olika instrument och mycket tid ägnades åt friluftsliv. På sommaren i Murole, norr om Tammerfors, stod fisket och skogen högt på listan. 

Hösten 1885 flyttade hon ensam till Helsingfors och började i Adolf von Beckers privata målarskola. Efter två år kom hon in på Finska Konstföreningens Ritskola i Helsingfors.1890 övergick hon till landskapsmålaren Gunnar Berndtsons målarateljé. Hon for till Paris ett drygt år senare, som så många andra skandinaver och började på Académie Colarossi.

 

1891 hade hennes debutmålning Eko blivit utställd på Finska Konstnärers höstutställning och gjort succé. Målningen betraktas idag som en signatur för Ellen Thesleff. 

Hon ställde ut flitigt. Hennes första separatutställning var på Salon Strindberg i Helsingfors på hösten 1917. Tyvärr bröt inbördeskriget ut. Alla fick annat att tänka på.

 

1933 fick hon en målarateljé i konstnärshemmet Lallukka i Helsingfors. Självporträtt i hatt från 1935 är ett talande porträtt i tiden. Andra världskriget satte punkt för hennes italienska resor, den sista till Florens gjorde hon 1939. Hösten 1952 blev Ellen Thesleff påkörd av en spårvagn i Helsingfors. Hon blev konvalescent resten av livet och avled den 12 januari 1954.

 

UTSTÄLLNINGEN

”Lysande konstnär och tidig modernist”

pågår mellan den13 feb—10 apr 2016 på Sven-Harrys Konstmuseum.

Sven-Harrys konstmuseum

Eastmansvägen 10-12

Stockholm

Tel: 08-511 600 60

Målning av Ellen Thesleff
bottom of page