... ...
top of page
Gamal tavla på en man

STIPENDIETIPS FÖR KVINNOR

Här kommer ett tips för dig som är kvinna, över 50 år och som har arbetat med vårdande yrke i Stockholms län. De sökande till Fredrik Björns donationsfond kan vara alltifrån hembiträden och diakoner till att ha arbetat inom sjukvård och hemtjänst.

1915 avled den förmögne stockholmaren och markägaren Carl Fredrik Björn, idag bland annat ihågkommen genom Björns trädgård på Södermalm i Stockholm. I sitt testamente donerade han en stor summa pengar till Kungliga Patriotiska Sällskapet. Detta blev grunden till Fredrik Björns Donationsfond, vars avkastning skulle delas ut till "ålderstigna trotjänarinnor". 

 

Totalt kan 250 kvinnor få runt 10 000 kronor vardera och stipendiet kan fås två år i rad. Stipendiet kan nuförtiden också sökas av kvinnor som har arbetat minst 15 år inom vårdande yrken i Stockholm, de behöver dock inte bo i Stockholms län idag. Årsinkomsten skall idag understiga 178 000 kronor (och makes med fleras i hushållet 44 500 kronor/person).

 ”Chansen att få bidrag är god, de senaste 10 åren har alla som sökt och varit berättigade fått bidrag”, berättar Marianne Reuterskiöld, sekreterare vid Kungliga Patriotiska Sällskapet som förvaltar Fredrik Björns donationsfond. Sällskapet, som firar 250 år nästa år, grundades för att sprida nyttig information och belöna goda gärningar, allt för ett bättre Sverige. 

Kungliga Patriotiska Sällskapet delar även ut bidrag för att sprida forskningsresultat samt ett flertal olika medaljer. Några exempel är Näringslivsmedaljer till medaljer för Uppskattad Arbetsinsats, Betydande Gärningar och Betydande Fostrargärning.

bottom of page