... ...
top of page

Massor av tips på svenska resmål i sommar!

Mölle

20140710_151027.jpg
20140710_152423.jpg

Det finns pärlor att besöka som inte kostar så mycket. För en smart senior som inte är begränsad av tid så är ekonomisk sparsamhet av godo då man kan man vara ute på vift en längre tid. Fördelen är ju också att man kan åka när det passar och bästa pris.

Mölle var från början ett fiskeläge, men kom att spela en stor roll i den framväxande turismen i Sverige i slutet av 1800-talet. Till detta bidrog – och bidrar – Mölles natursköna läge invid Öresunds norra utlopp, med Kullaberg som bakgrund. Gemensamhetsbad för män och kvinnor introducerades i Ransvik i början av 1900-talet. Storhetstiden som turistort inträffade strax före första världskriget, men även under mellankrigstiden var turistströmmarna stora. Fortfarande är Mölle en populär turistort med en tredubbling av invånarantalet under sommarmånaderna.[4]

 

TROSA

20130913_174118.jpg
20130914_152007.jpg
20130914_143411.jpg

Trosa har en lång och slingrande historia. Arkeologiska fynd visar att det har bott människor i trakten sedan stenåldern.

Orten Trosa har legat på samma ställe sedan 1600-talets början, och 1610 fick den nya staden sina stadsprivilegier av kung Karl IX. 1719 brände ryssarna ned stora delar av Trosa, endast kyrkan stod kvar då de använde denna som stall. Efter branden byggdes staden upp på nytt. Stadens bäst bevarade skärborgarstuga ”Åbladsstugan” (ligger på Östra Långgatan) och den äldsta stadsdelen vid Västra Långgatan uppfördes direkt efter rysshärjningen. På Västra Långgatan kan man besöka Garvaregården där Trosa stadsmuseum finns.

Trosas huvudnäring har sedan urminnes tider och fram till början av 1900-talet varit fisket. Fiskarskrået i Trosa kallades skärborgare, vilket kan härledas till de sk. skärlag, som fiskarna delades in i. Under sommarmånaderna flyttade skärborgarna hela sina bohag från fastlandet ut till skärgården. Efter industrialismens intåg i slutet av 1800-talet ersattes de äldre båtarna med mer moderna, som kunde stationeras i hamnen hela året. En av förklaringarna till att Trosa i folkmun kallas ”Världens ände” är att staden under sina tidigare år endast hade en tillfartsväg.

Grisslehamn

20140420_171504.jpg
20160717_175831.jpg
20160718_132949.jpg

När en brand ödelade Grisslehamn 1754 bestämde Kronan att flytta Grisslehamn till dagens plats ett par mil norr om den gamla platsen. Det ursprungliga Grisslehamn kallades därefter Gamla Grisslehamn. Det viktigaste skälet att flytta byn var att den nya platsen hade en kortare sträcka över Ålands hav till Eckerö på Åland vilket underlättade postroteböndernas överfart något. Posthuset, som 1756 uppfördes efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz, är det äldsta i sitt slag uppfört endast för postens verksamhet. Poststationen kom dock även att användas som värdshus med rum för resande. 1796 fick Grisslehamn även en optisk telegrafstation för signalering sträckan Grisslehamn-Signilsskär-Eckerö. Telegrafen var placerad på Utkiksberget.

Ur kulturellt hänseende har Grisslehamn även spelat en icke obetydlig roll. Mest känd av de kulturpersonligheter som bott här är författaren, konstnären och tecknaren Albert Engström (1869-1940). Han införskaffade år 1900 fastigheten Augustberg inte långt från posthuset som han gjorde till sitt boningshus och som i dag är ett museum över hans liv. Även ett stall som tillhörde huset finns ännu kvar och tjänar idag som sommarcaféet "Kalaset".

Ängsö Slott

20140823_151957.jpg
20140823_145905.jpg
20140823_145513.jpg

Ängsö slott och gods ägdes i form av fideikommiss inom släkten Piper från 1710 och fram till 1971. Den sista fideikommissarien Eric Piper avled 1968. Familjen Piper arrenderar och bebor dock ännu idag (2018) Ängsö. Själva slottsbyggnaden utnyttjas dock numera endast som museum och har inte varit bebodd sedan 1959.[1] 1965 blev slottet byggnadsminne. Det visas sommartid för allmänheten och ägs numera av Westmannastiftelsen.

Vreta Kloster

20160727_132245.jpg
20160727_133309.jpg
20160727_132549.jpg

Vreta kloster var ett benediktinskt nunnekloster i Östergötland, verksamt på från ca år 1100 fram till 1580-talet. Det låg i nuvarande Vreta klosters socken i Linköpings kommun, intill tätorten Berg. Idag återstår en delvis rekonstruerad ruin och klosterkyrkan, Vreta klosters kyrka.

Adelsö

20150822_134751.jpg
20150822_140831.jpg
20150822_140807.jpg

Adelsö, som tidigare hette Alsnö eller Alsnu, samt de stora kungshögarna vid Hovgården avslöjar vilken stor betydelse Adelsö hade under vikingatiden. Kungen som tidvis bodde i kungsgården, även benämnd Hovgården, styrde över en av Nordens största städer Birka på Björkö under slutet och mitten av vikingatiden. Vid den gamla Hamnviken finns ett runblock (U 11) som kungens bryte (fogde) Tolir lät rista i mitten av 1000-talet. Stenen kallas i folkmun för Hovgårdsstenen, men även Håkanstenen eller kung Håkons runsten, då namnet Håkan/Håkon är medtaget i stenens text. Det är för övrigt en av få runstenar i Sverige där ordet "konung" finns omnämnt.

Alsnö stadga är en stadga som utfärdades av kung Magnus Ladulås på Alsnö hus, troligen 27 september 1280.

Det sägs att Adelsö kyrka står som modell för låten "Mälarö Kyrka" som Lenny Broberg har gjort känd.

Öregrund

20150430_185826.jpg
20150430_185517.jpg
20150430_201354.jpg

Öregrund där man kan se solen gå ner i havet räknar sin tillvaro som stad från 1491 och är ursprungligen en koloni från Östhammar. Kung Kristian II lät bränna ner staden, vars invånare då flyttade till Östhammar, men Gustav Vasa återställde staden. 1561-1562 bar Per Brahe d.ä. titeln greve. Öregrund var utskeppningshamn för järn från de uppländska järnbruken. Staden härjades och brändes av i samband med Rysshärjningarna 1719 i slutfasen av Stora nordiska kriget.

Från slutet av 1800-talet till andra världskriget var Öregrund en omtyckt kurort. Under den tiden byggdes många vackra hus och trädgårdar, och av de byggnaderna påminner societetshuset och många andra vackra sekelskiftesvillor om den tiden än i dag. Bland de äldsta kvarvarande sommarvillorna märks den Bergenstiernska sommarvillan som uppfördes på 1890-talet i nationalromantisk stil.

Ransäter

20160624_132844.jpg
20160625_150529.jpg
20160624_132936.jpg

Vid Ransäters hembygdsgård arrangeras under sommarmånaderna bland annat spelmansstämman Ransäterstämman (juni), F.A. Dahlgrens folklustspel Värmlänningarna (sedan 1953) och den stora dragspelsstämman Bälgspel vid landsvägskanten (andra veckan efter midsommar). Det är mycket populärt att fira midsommar i Ransäter och det samlas folk i husbilar från hela landet på en står äng i anslutning till festplatsen.

Birka

20160813_132349.jpg
20160813_121243.jpg
20160813_125730_1.jpg

Birka var ett vikingatida samhälle som anlades i slutet av 700-talet och som beboddes till slutet av 900-talet. Denna bebyggelse som växte fram brukar kallas för "Sveriges första stad men det finns även andra stadsliknande bosättningar som är äldre, till exempel Uppåkra i Skåne. Birka tjänade främst som en viktig handelsplats på ön Björkö i Mälaren i Ekerö kommun. Tillsammans med den närbelägna Hovgården på Adelsö, med bland annat en kungsgård, har Birka tagits upp på Unescos världsarvslista.

 

Birka var under vikingatiden en viktig handelsplats i svearnas rike, vilken kan göra anspråk på att ha varit Sveriges första stad. Begreppet stad kan här dock inte jämföras med senare städer som Sigtuna och Lund. Alltsedan medeltiden har Björkö i Mälaren, belägen i Adelsö sockenUppland, ansetts vara identisk med denna handelsplats. Den enda skriftliga källan från tiden då Birka existerade är ärkebiskop Rimberts "Vita Anskarii" från runt 870, det vill säga en berättelse om Ansgars liv. Ansgar vistades själv i Birka två gånger. Birka nämns i Ansgarsvitan som Birca, vilket anses vara en latinisering av fornöstnordiska Bjǫrkey - Björkö. Birka omtalas av Adam av Bremen runt 1070 men platsen låg då öde.

Orust

20140716_132625.jpg
20140716_142556.jpg
20140716_132309.jpg

Orust är rikt på fornlämningar från exempelvis Neolitikum. Det finns ett antal fornborgargånggrifter, stendösar, samt boplatser, där man funnit delfinben i de utgrävda avfallshögarna. Ett område med en del sådana här fynd är Brattås fornlämningsområde.

Kulturhistoriskt kan kommunen delas in i kustbygd och inlandsbygd.

Kustbygderna, särskilt den västra kustremsan med kala berg, skärgård och ständiga pålandsvindar, har alltid präglats av havet och havsnäringarna. Skeppsfraktbåtbyggeri och fiske har varit förutsättningen för bosättning. En rad fiskelägen växte fram från slutet av medeltiden och framåt, och de stod och föll i hög grad med hur tillgången till sill gick upp och ner.

Motala

20150620_183917.jpg
20150620_111517.jpg
20150630_143228.jpg

Då Göta kanal byggdes 1810–1832 växte en mängd små samhällen upp längs kanalen. 1822 anlade Baltzar von Platen en mekanisk verkstad i Motala, AB Motala Verkstad, där så småningom en bruksort gradvis växte fram. 1823 blev Motala friköping, också det på förslag av von Platen. Verkstaden växte snabbt och på 1830-talet bodde det fler än 500 människor i området närmast verkstaden, men bara 75 i själva köpingen. 1863 blev Motala köpingskommun och år 1881 fick man stadsrättigheter.[8] Fortfarande skedde dock den mesta expansionen i området runt verkstaden. 1948 slogs "verkstadsstaden" Motala Verkstad samman med staden Motala. Vid Motala hamn ligger Göta kanalbolags huvudkontor.

Sedan Göta Kanal tagits i bruk blev nästa steg i utbyggnaden av ortens kommunikationer invigningen 1873 av järnvägen MjölbyHallsberg. Motala C och Motala Verkstads station var ortens båda järnvägsstationer längs banan. Motala anknöts till Mellersta Östergötlands Järnvägar när den smalspåriga banan Motala–Fornåsa stod klar 1915. Förutom Motala C fanns Holmsbruks station vid denna järnvägslinje mot Linköping.

1927 togs Motala rundradiostation (även kallad Motala långvåg) i bruk för att det år 1925 grundade företaget Radiotjänst skulle få bättre täckning för rundradiosändningarna. Motala blev huvudstation för svensk rundradio. För att markera Motalas centrala roll för radiosändningarna användes anropet Stockholm–Motala.

Bläsinge hamn på Öland

20150720_144629.jpg
20150718_160358.jpg
20150718_160407.jpg

Liten fiskehamn på Ölands ostsida i jämnhöjd med Färjestaden. Fiskförsäljning över reling. Minnesstenen om Ada Gorthon som torpederades 1942. Det finns ett litet minimuseum i en av sjöbodarna.

Museet i hamnen visar en genuin fiskarmiljö från Birger Ericssons sjöbod som inrymmer verkstad och fiskeredskap samt en fotoutställning.

Bläsinge strand ligger i viken intill Bläsinge hamn. Det är en typisk Öländsk långgrund badplats med vit och mjuk sand.

I Bläsinge hamn avnjuter man fisk från det lilla ståndet i hamnen. Man kan sitta vid hamnen och insupa atmosfären och havet. Väl värt ett besök om du kör längs Ölands östra sida.

Västervik

20160723_153602.jpg
20160725_122505.jpg
20160723_144137.jpg

Den första orten med namnet Västervik låg längst inne i Gamlebyviken, äldre namn Västervik(en där nu tätorten Gamleby är belägen. 1275 omtalades Västervik som  köpstad, det är oklart hur länge en sådan då funnits på platsen.  

bottom of page