... ...
top of page
Typ av annons?
Ladda upp en bild
Jag godkänner användarvillkoren.

Din annons har nu skickats in. Den kommer att granskas och om den godkänns så publiceras den inom 48 timmar.

LÄGG IN DIN ANNONS

ANVÄNDARVILKOR

Dina personuppgifter

 

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera på Senior.se eller kontakta annonsörer behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. I vår personuppgiftspolicy finns information om vilken information vi samlar in, hur vi använder dina personuppgifter och vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till dina personuppgifter. 

Förutsättningar för att du ska få kunna annonsera på sidorna Köp/Byt/Sälj

 

För att få annonser med Köp/Byt/Sälj inne på Senior.se måste du vara medlem hos Senior.se - Tid för Livet. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer som tidigare har brutit mot Användarvillkoren.

 

Senior.se har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. Senior.se ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Skadeersättning

 

Du som användare åtar dig att hålla Senior.se skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av innehållet i din annons eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden: Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Senior.se förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Senior.se bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

bottom of page