... ...
top of page

JŪRMALA - ETT TRÄARKITEKTURENS PARADIS!

De flesta resenärer ser Jūrmala som en plats med långa, perfekta sandstränder, många spa-center, vacker natur och ett rikt kulturliv, fullspäckat med livliga konserter, attraktiva konstutställningar och storslagna festivaler. Bara en minoritet av besökare i Jūrmala känner också till att staden är en veritabel skattkista för träarkitektur. Romantiska gator och trähus omgivna av barrträd återskapar en vision av den gamla goda tiden. Låt oss börja med att besöka några mycket speciella platser för ett första intryck av arkitekturen i Jūrmala.

Aspazijas hus

Detta sommarhus byggdes år 1903 av Marija Kiršteine, en tyskbaltisk köpman. Det ligger i den smalaste delen av Jūrmala, med havet på bara ett par hundra meters avstånd från verandan. Från fönstren åt söder har man en fantastisk utsikt över ån Lielupe. Den berömda lettiska diktaren Aspazija bodde här under sina sista tio levnadsår – en period då hon var oerhört produktiv som diktare. Huset har renoverats smakfullt och är numera ett museum, tillägnat diktaren.

Z. Meierovica prospekts 18/20

Rainis och Aspazijas sommarhus

Denna egendom består av tre byggnader som är typiska för Jūrmalas arkitektur vid slutet av 1800-talet. Den första byggnaden är en envånings träkonstruktion med vindsvåning; nummer två är en liten stenbyggnad, placerad längre in i trädgården, som diktaren Rainis hyrde ut eller lånade till behövande vänner. Den tredje är ett stort tvåvåningshus med fasad av träsniderier och veranda i jugendstil. Huset är numera ett museum, tillägnat de berömda diktarna Rainis och Aspazija.

 

J. Pliekšāna iela 5/7

Kyrkan i Dubulti

Utomordentligt uttrycksfull som byggnad och visuellt dominerande över sin omgivning. I kategorin historisk och sakral arkitektur är nog detta den mest monumentala och utsökta byggnaden i jugendstil i hela Jūrmala. Byggnadens storlek och detaljer hör tydligt hemma i den nationalromantiska traditionen. Detta kan observeras i dess rika skulptur, i placeringen av skulpturelementen, i de dekorativa skulpterade detaljerna såväl som i den varierade fasaddekorationen i slät, korrugerad och grov puts.

Kyrkan i Dubulti, som den ser ut idag med plats för 750 personer, byggdes av murarmästare Krišjānis Ķergalvis (1856–1936), en byggmästare och fabrikör från Riga. Arkitekter var Wilhelm Ludwig Bockslaff (1858–1945) och Edgar Woldemar Eduard Friesendorf (1881–1945). Grunden lades i september 1905, men den officiella grundstensceremonin ägde rum den 16 juni 1907.

Baznīcas iela 13

 

F.d. Hotell Ķemeri

“Den Vita Oceanångaren” eller ”Vita Slottet”, som det här hotellet brukade kallas, var ett av de baltiska ländernas mest magnifika och moderna hotell, ett fantastiskt byggnadsverk från Lettlands tidigare självständighetsperiod. Det uppfördes 1936, och dess arkitekt var Eugene Laube.  Hotellet finansierades av staten till en total kostnad av 2,5 miljoner lat. I hydroterapilokalerna på bottenvåningen fanns terapeutiska behandlingar tillgängliga året runt. Hotell Ķemeri är till sin stil ett av de mest slående exemplen på nyklassisk arkitektur i Lettland.

 

Tukuma iela 32

 

Kristaps och Auguste Morbergs sommarhus och botanisk trädgård

Byggnaden uppfördes 1883 och ägdes av huvudentreprenören, arkitekten Kristaps Morbergs. Sommarhuset är ett arkitektoniskt monument från det sena 1800-talets nygotiska träarkitektur, med dekorativa detaljer i plåt. Ägaren var en mycket intelligent och välutbildad person, som gav huset en mycket individuell karaktär så att det skiljer sig från andra i området. Han odlade till och med champinjoner i källaren, och anlade en botanisk trädgård som utsmyckades med olika exotiska växter. Huset utvidgades och förbättrades under åren fram till 1914. Senare tillföll det Lettlands universitet som donation. Universitetet äger det fortfarande och det är öppet för sightseeing.

 

Dzintaru prospekts 52/54

 

Dzintari Konserthall

År 1936 öppnades ett konserthus med 690 platser i Dzintaris nya konsertträdgård.  Ansvarig för projektet var V. Mellenberg. Utomhusscenen med 2 000 platser, som byggdes 1960, är välkänd för sina konsertevenemang om somrarna. Konstruerad av metall med träpanel har den perfekt akustik. Specialister säger att detta är en unik lokal, och en av Europas bästa vad gäller akustiken.

 

Turaidas iela 1

 

 

Emīlija Rācenes f.d. badinrättning

Byggnaden uppfördes i början av 1900-talet, och utvidgades 1914, och var pionjär i denna del av Jūrmala för dagliga året-runt-bad av olika slag – uppvärmt havsvatten, kolsyrebad, syrsatta bad och bad med grankåda. Den två våningar höga träbyggnaden utmärks av en hög sockel på sjösidan, samt träsniderier som ger byggnaderna på sjösidan en stadsliknande atmosfär. Under sovjettiden användes byggnaden som en kurortsanläggning, vilken var en av de mest välorganiserade klinikerna i Jūrmala.

Pilsoņu iela 1

Havspaviljongen

Byggd år 1909 av arkitekt A. Medlinger. Byggnaden är i den ”historiska” stilen och var avsedd för fritidsaktiviteter och rekreation för kurortens gäster. Belägen inom sanddynsområdet är den en av det tidiga 1900-talets främsta mötesplatser där man kunde tillbringa sena kvällstimmar och fritid. Paviljongen erbjöd restaurang och ett populärt och livligt dansgolv. Sommaren 1929 fick paviljongens terrass besök av Kung Gustav V av Sverige. Byggnaden är ett berömt exempel på jugendstil, med en myckenhet av intrikata träsniderier på fasaderna, samt ett hörntorn som utgör ett vertikalt inslag i strandbilden.

Tirgoņu iela 1

 

 

Jūrasgatan

Denna gata följer sanddynerna i Majoriområdet. Vid 1800-talets mitt utgjordes området kring Jūras- och Jomas-gatorna av en tät och vid fuktigt väder svårframkomlig skog, men omkring sekelskiftet 1900 omvandlades det till ett distrikt med sommarhus och vackra trädgårdar för välbeställda personer. Så Jūras-gatan är känd för sin historia som en plats för sommarhus och gästhus. Idag kan vi hitta representanter här för nästan alla de olika arkitekturstilar som är typiska för Jūrmala, totalt 23 arkitektoniska minnesmärken av nationell och lokal betydelse.

Detta är bara ett fåtal exempel av Jūrmalas arkitekturskatter. Ytterligare information och kartor över speciella arkitekturvandringar finns på hemsidan www.visitjurmala.lv samt på Jūrmalas turistinformationscenter.

bottom of page