... ...
top of page

018-23 93 00​

Kungshögarna

GAMLA UPPSALA

I Gamla Uppsala ligger de mäktiga kungshögarna men det finns många fornlämningar där som inte är synliga ovan jord.

Vid nyligen utförda utgrävningar har många fantastiska fynd hittats, bland annat ytterligare en kungshög och ett okänt stolpmonument, ett gravfält och många gårdar med ett hundratal byggnader.

Under 400-talet e.Kr. etablerades en centralplats i (Gamla) Uppsala.

Det var ett mycket stort tättbebyggt område, med många gårdar. (Gamla) Uppsala varvarken by eller stad, utan en plats med särskilda funktioner. Här bedrevs handel och hantverk, man deltog i religiösa ceremonier och skipade rättvisa. Vissa bodde i Gamla Uppsala året om, medan andra anlände vid speciella tillfällen.

Platsen hade stor betydelse långt in i medeltiden, Sveriges första ärkestift förlades hit på 1100-talet.

En av de största nya upptäckterna i Gamla Uppsala är en stolprad. Den löpte i nord-sydlig riktning och var nästan en kilometer lång. Här låg 144 kraftiga stenfundament på en nästan spikrak linje. Fundamenten var cirka en och en halv meter breda och en meter djupa. I dem har det en gång stått trästolpar.

Stolpmonumentets funktion är oklar. Kanske är det en territoriell gränsmarkering, eller möjligtvis en rituell avgränsning.

 

De gravar som hittats i området är från 500-talet e.Kr. till 1000-talet e.Kr. – alltså från folkvandringstid, vendeltid och vikingatid.

I området har rika och mäktiga människor begravts, men också vanliga människors gravar har hittas.

Siden, glas från England och Frankerriket, arabiska och tyska mynt och mycket mer avslöjar Gamla Uppsalas kontakter med omvärlden.

Gravar från 500-talet

ÖPPETIDER

2 januari – 31 mars måndag, onsdag, lördag, söndag kl. 12 – 16

1 april – 23 juni alla dagar 10-16

25 juni-16 augusti alla dagar 11-17

17 augusti-30 september alla dagar kl. 10 – 16

1 oktober – 30  december måndag, onsdag, lördag, söndag kl. 12 – 16

bottom of page