... ...
top of page

​GÖR NÅGOT GOTT -

IDAG OCH FÖR FRAMTIDEN

Blomsterfonden är en ideell förening som verkar för äldres bästa och rätten till ett tryggt hem, professionell vård och en kärleksfull omsorg.

Vår verksamhet omfattar seniorboenden 60+, hemtjänst och äldreboenden i Stockholmsområdet, med fokus på att höja livskvalitet, skapa trygghet i livets olika skeden och motverka ensamhet bland äldre.

Forskningen visar att fysisk träning och deltagande i sociala sammanhang höjer livskvaliteten bland våra äldre. Blomsterfonden har i samarbete med HUR och universitetet i Jyväskylä tagit fram ett träningskoncept för äldre, ÄldrePower. Det finns idag tillgängligt på samtliga Blomsterfondens anläggningar. 

När du går med som medlem i Blomsterfonden stödjer du vår viktiga sociala verksamhet just nu, men kan samtidigt stå i kö till något av våra seniorboenden för framtida behov. Kom och träffa oss på Seniormässan i Älvsjö den 24 - 26 oktober så berättar vi mer. Vi finns i monter A23:49.

 

Bli medlem i Blomsterfonden idag! (http://www.blomsterfonden.se/om-oss/medlemskapet/medlem/)

bottom of page