... ...
top of page

Audikas audionomer arbetar med personer som har besvär med sin hörsel, men även i förebyggande syfte. Våra audionomer utreder, bedömer och provar ut hörapparater och/eller andra hörselhjälpmedel samt hjälper till med hörselträning och rehabilitering.

 

En audionom är expert på de individuella anpassningar som hörapparater kräver. Audionomer har en flerårig akademisk utbildning som ger en yrkeslegitimation, utfärdad av Socialstyrelsen, vilket innebär att de lyder under och arbetar enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Läs mer på www.audika.se.

bottom of page