... ...
top of page

UPPDATERA DIN HÖRSEL

Ofta kopplas försämrad hörsel med hög ålder men hör- selnedsättning drabbar också̊ många mitt i livet. Orsaken kan vara tidigare skador från höga ljud i bullriga miljöer.

Redan en lätt nedsatt hörsel kan bidra till olika problem som att du känner dig extra trött och utmattat vid arbetsdagens slut.

– Det är många som dras med hör- selproblem utan att söka hjälp. Här är mörkertalet stort, trots att det finns så bra hjälp att få, säger Irene Zecevic, legi- timerad audionom och ägare av audio- nommottagningen HÖRAB.

Ingen remiss behövs

HÖRAB startades 2014 och finns i Åkersberga, Skärholmen och vid Kungsträdgården. Hit kan alla som upp- lever problem med sin hörsel vända sig. Här arbetar legitimerade audionomer som utför hörseltest, utprovning av hör- apparater, rådgivning om hörselhjälp- medel på arbetet och hörselskydd, allt i nära samarbete med öron-näsa-hals-läkare.

– Det finns ingen anledning att gå och dra på sitt problem. Det krävs ingen remiss för att komma till oss och ett hör- seltest är gratis, säger Irene Zecevic.

HÖRAB drivs i privat regi men är auktoriserat av Stockholms Läns Landsting. HÖRAB skiljer sig från lik- nande mottagningar genom att vara helt leverantörsoberoende. Det ger patienten möjlighet att välja fritt bland alla varu- märken på marknaden för hörapparater och hjälpmedel vilket ökar chansen att finna ett hjälpmedel som passar individen allra bäst.

Trådlöst

Att se om sin hörsel kan göra stor skillnad i yrkeslivet. Idag finns allt ifrån smidiga, diskreta hörapparater till trådlösa och arbetstekniska hjälpmedel som markant underlättar tillvaron.

– Det är viktigt att kunna vara på sitt arbete utan att komma hem och vara helt slut, säger Irene Zecevic.

Upplever du att din hörsel har förändrats? Boka ett gratis hörseltest hos HÖRAB.

FAKTARUTA

Hackstavägen 22, Åkersberga
08-80 80 20
www.horab.se

bottom of page