... ...
top of page

Ett bättre kött för en bättre värld

WWF lanserar vart annat år Living Planet Report som sammanfattar läget för det levande livet på vår planet. Årets släpp är oroande läsning - vi befinner oss i det 6:e massutdöendet av arter och det är vi människor som står bakom eländet. Alla borde läsa den här rapporten och ta till sig de ord som Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, skriver i förordet:

"Vi är nu en stor värld som lever på en liten planet och vi har nått planetens uthållighetsgränser och kraschat igenom dem".

Det är dags att gå från tanke till handling, säger Håkan Wirtén på WWF i Sverige.

Och vem håller inte med om det - att se till att vi uppnår en uthålligare livsstil borde ligga högst på listan för såväl politiker som alla oss "vanliga"  medborgare. WWF har ett högt anseende som naturvårdsorganisation och har alltid varit mycket noga med att basera alla sina rapporter, rekommendationer och krav på oantastlig fakta. I LPR nämns överexploatering av livsmiljöer, rovfiske, skogsskövling, utsläpp av gifter, spridning av sjukdomar och klimatförändringar som exempel på orsaken till minskningen av arter på jorden. Inte förvånande så är det komplexa sammanhang och stora system som ligger bakom den här negativa utvecklingen.

LPR har också sammanställt en lista över de länder som har det största ekologiska fotavtrycket på jorden - och där finns Sverige med i värsting ligan. Mycket beroende på vår stora import av konsumtionsvaror och livsmedel. Sverige är ett långt, kallt land med stora bostäder att värma upp, mycket resande inte minst till semesterdestinationer och relativt liten egen tillverkning av varor. Följden blir stora indirekta koldioxidutsläpp.

Slutsatserna för Sverige del formuleras av WWF Sveriges generalsekreterare Håkan Wirtén i en lista med krav ställd  till Sveriges regering:

  • Ta fram mål för att minska våra konsumtionsbaserade utsläpp

  • Utarbeta en strategi för hur vi halverar köttkonsumtionen i Sverige

  • Stopp för nyförsäljning av fossildrivna bilar - om möjligt till 2025

 

Och här tappar WWF plötsligt den röda tråden om arternas överlevnad och hamnar istället i det onyanserade "bara vi slutar äta kött så räddar vi jorden" träsket.

Det är inte så enkelt - och det är faktiskt inte ens den bästa lösningen!

Vet inte Håkan Wirtén att den svenska köttproduktionen är 70 % mer klimatsmart än det globala genomsnittet och 25 % mer klimatsmart än genomsnittet i europa? Räknat på mängd klimatgasutsläpp.

Vet inte Håkan Wirtén att den svenska köttproduktionen enbart nyttjar naturlig nederbörd för att producera foder till djuren? Och alltså inte konkurerar med människor och andra djur om vatten som resurs.

Och sist men inte minst - har Håkan Wirtén helt missat att den svenska betesbaserade  köttproduktionen är en absolut förutsättning för vår biologiska mångfald och för bevararandet av det kulturlandskap där mer än hälften av sveriges mest hotade arter finns?

 

Med ovanstående i tanken  Håkan Wirtén -  kräv istället av regeringen att de agerar för att höja andelen svenkst kött på tallriken! Varför inte till 100 %?  Det skulle i ett slag uppnå den önskade halveringen av köttkonsumtionen ( svenska produktionen täcker halva konsumtionen) men MÅNGDUBBELT öka effekten av det som var avsikten med åtgärden - nämligen att minska köttkonsumtionens ekologiska avtryck.

Tänk om och tänk hela vägen fram - så blir det rätt för både arterna och klimatet!

Anna Jamieson

Naturbeteskött i Sverige ideell förening

bottom of page