... ...
top of page

Vi bryr oss om dina uppgifter


Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Senior.se behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. 

 

När du blir medlem hos Senior.se så uppger du ditt förnamn, efternamn samt din e-postadress. Dessa uppgifter sparar/hanterar vi för att vi ska kunna kommunicera med dig som medlem. Vi hanterar dina uppgifter för att berätta om våra medlemsaktiviteter, kommande och aktuella utgivningar av tidningen Tid för Livet, samt för att marknadsföra våra tjänster, produkter samt våra annonsörer. 

Lagringstid: 
Vi sparar dina uppgifter under medlemstiden och därefter i upp till 3 månader.

Du är medlem tills du på egen hand säger upp ditt medlemskap/avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev. 

Din medlemstid hos Senior.se begränsas även av hur aktiv du är. Har du inte öppnat vårt nyhetsbrev någon gång under de 10 senaste utskicken så avregistreras du från registret. 

Vilka har tillgång till dina uppgifter?

På Senior.se hanterar vi dina uppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Senior.se säljer aldrig dina uppgifter vidare. 

Registerutdrag

Har du glömt vilken epostadress du har angett när du blev medlem?

Kanske har du bytt namn eller av någon annan anledning vill veta något om de tre uppgifter som du uppgett när du blev medlem hos Senior.se. Då kan du kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina uppgifter som behandlas av Senior.se. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Senior Media AB, Att: Dataskyddsombud, Mailbox 2347, 111 75 Stockholm.

bottom of page